top of page

Idea Nation Innovation

Idea Nations plattform gör det enkelt att involvera och engagera olika människor i öppna innovationsprocesser. Du väljer enkelt vilka du vill engagera när i de olika stegen i innovationsprocessen samt hur många steg du vill göra. Allt ifrån att bara göra en idésprint till att skapa teams där du kan göra mer avancerade protyper som kan utvecklas i flera versioner.

Du bjuder enkelt in deltagare på det sätt som passar dig bäst. Plattformen har stöd för allt från vanliga registreringar till single-sign-on lösningar mot ditt företags existerande användardatabas, eller varför inte bara bjuda in deltagara via en enkel länk eller med en QR-kod.

alz_edited.png

Idea Nation Workshop

I vårt workshop-läge sätter du upp en digital workshop snabbare än du hinner skriva Post-it. Använd videokonferensverktyget du trivs bäst med och bjud in dina deltagare till plattformen så de enkelt kan bidra i workshopen samtidigt som arbetet blir otroligt mycket enklare för dig. Du behöver inte sitta och tyda handstilar eller sortera knöliga Post-it lappar med dåligt klister längre. Plattformen och användarna sköter det åt dig. Och för rapportskrivningen har vi gjort det enkelt för dig med en smidig export till Excel-fil.

För att bjuda in deltagare så skapar du bara en unik länk som du bjuder in dina deltagare med sen kan de direkt börja bidra.

sthlm_edited_edited_edited.png

ESG

ESG står för Environmental, Social och Governance och är ett sätt att analysera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv. Historiskt har man bara analyserat bolag utifrån det finansiella. Men ett bolags verksamhet har också stor påverkan på miljön. Hur bolaget drivs påverkar anställda, kunder och samhället i stort. Ledarskapet har också stor påverkan på hur bolaget utvecklas över längre tid. 

 

Med Idea Nations plattform kan ett företag enkelt bjuda in kunder, anställda eller partners för att komma med åsikter, förslag eller utvecklingar i projekt som berör alla delar av ESG. Detta eftersom man skapar en process som är: 

  • Transparent

  • Demokratisk 

  • Snabb 

  • Inkluderande 

  • Mer effektiv 

 

För att få reda på mer hur du kan jobba med Idea Nations plattform för att få större utväxling på ditt arbete inom ESG, kontakta oss här.

Läs mer om ESG hos vår partner Anthesis

SDG

SDG står för Sustainable  Development Goals (De globala målen) och är mål som FNs medlemsstater satte upp 2015 för att definiera en riktning för välstånd och fred. 

Av de 17 olika målen som sattes upp har vi valt ut ett antal där plattformen kan skapa en bättre process där man når målen snabbare och med ett bättre resultat

 

5. Jämlikhet 

9. Industri, Innovation och Infrastruktur 

11. Hållbara städer

13. Klimataktion 

17. Samarbete 

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att använda plattformen i ditt arbete kopplade till SDG, kontakta oss här. 

bottom of page