top of page

Framtidens Elnät


Clean Energy Ministerial Horizontal Accelerator project on the Electrical Vehicles samlade 70 experter från 17 länder för att dela kunskap och insikter kring effekterna av elektriska fordons samverkan med elnät världen över.

Idea Nations plattform användes under projektets olika stadier för att samla och förmedla information och tillsammans med Zoom för att driva en digital workshop.


Läs mer om projektet här

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page