top of page

Stockholm Stads miljöprogram


Under 2019-2020 tar Stockholm stad fram ett nytt miljöprogram. Miljöprogramet är stadens verktyg för att styra verksamheten i en miljömässigt hållbar riktning. Genom att bjuda in och samverka med det företag och organisationer som är en del av Miljöpakten siktade man på att få resultat och lösningar som lättare kan efterlevas och ge större effekt. För att nå ut till företagen i Miljöpakten så tog man hjälp av Idea Nations plattform. 


Se utmaningen på utveckladinstad.se

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page