top of page

Välkommen PostNord!

Vi är väldigt stolta över vårt nya samarbete med PostNord.


PostNord har under pandemin arbetat med innovativa lösningar för bland annat gränsöverskridande möten med ledare och medarbetare inom organisationen.


Idea Nation har som idé att skapa en digital plattform som gör det möjligt att engagera och föra dialog människor emellan utan krångel. Därför tycker vi att det är så kul att PostNord med så många olika typer av medarbetare och kunder, delar vår filosofi och ger oss förtroendet att vara med och digitalisera dessa processer.

Vi ser fram emot att tillsammans hitta nya vägar för medarbetar- och kunddialoger.


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page