top of page

Workshop med Stockholm stad

Stockholm stad ville engagera 50 stycken av sina anställda i att inventera vilka verktyg och metoder som man kände till och använde inom staden för att driva innovationsprocesser.


För kunna genomföra workshopen samtidigt som alla anställda jobbade hemma, i och med de restriktioner som kommit med Covid-19, använde man sig av Idea Nations plattform och Skype som mötes-verktyg.

På 60 minuter hade man fått en bra bild av kunskapsläget inom Stockholm stad och kunde gå vidare med att utarbeta var det finns kunskapshål.


I och med att Idea Nations plattform är sömlöst integrerad i Stockholm stads interna system så blev också inloggning och autentisering för de anställda helt problemfri.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page